Təkmilləşdirmə

“Güvən nəşriyyatı” tərəfindən sizə təqdim olunan bu kitab 6-cı sinif şagird-
lərinin dərsdə öyrəndikləri bilik və bacarıqları təkmilləşdirmək üçün ən yaxşı vəsaitlərdən biridir. Vəsaitdə V və VI sinif dərsliklərindəki mövzular qısa və aydın şəkildə izah olunmuş, izahlı tapşırıq nümunələri, mövzularla bağlı test nümunələri və mövzu sınaqları verilmişdir. Kitab orta məktəb dərslikləri əsasında tərtib olunmuşdur.

       Kitabda 1370 tapşırıq nümunəsi verilmişdir.