Təkmilləşdirmə

Əziz valideynlər və şagirdlər!
“Güvən nəşriyyatı” tərəfindən sizə təqdim olunan bu kitab 5-ci sinif şagirdlərinin
dərsdə öyrəndikləri bilik və bacarıqları təkmilləşdirmək üçün ən yaxşı
vəsaitlərdən biridir. Vəsaitdə V sinif dərsliklərindəki mövzular qısa və aydın
şəkildə izah olunmuş, izahlı tapşırıq nümunələri, mövzularla bağlı test nümunələri
verilmişdir. Kitab orta məktəb dərslikləri əsasında tərtib olunmuşdur.
Kitabda 940 tapşırıq nümunəsi verilmişdir.