Nəşrlərimiz

“Güvən nəşriyyatı” tərəfindən sizə təqdim olunan bu kitab 3-cü sinif şagirdlərinin dərsdə öyrəndikləri bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi üçün test toplusundan ibarətdir. Kitab 3-cü sinif dərsliklərindəki mövzular əsasında hazırlanmışdır. Kitab hər bir mövzuya uyğun test tapşırıqları ilə bərabər bölmələrə uyğun kiçik summativ qiymətləndirmələryekun qiymətləndirmə olmaqla 930 sayda test tapşırığından ibarətdir. Kitabda tapşırıqların doğru cavabları da verilmişdir.