Dərs vəsaitləri

Güvən nəşriyatı tərəfindən Sizə təqdim olunan Riyaziyyat vəsaiti yeni
təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmışdır.
Riyaziyyatın bütün bölmələrini əhatə edən bu vəsaitdə mövzuların
izahı və həmin mövzular ilə bağlı izahlı testlər verilmişdir. Vəsaitin
belə bir üslubda yazılması abituriyentlərin mövzuları daha da dərindən
mənimsəməsinə kömək edir.
İnanırıq ki, bu üstünlüklərinə görə vəsait Güvən nəşriyatının digər
nəşrləri kimi qəbul imtahanlarına hazırlaşan yuxarı sinif şagirdləri və ixtisas
müəllimlərinin stolüstü kitabına çevriləcəkdir.
Ali məktəblərin çətin yollarında Sizlərə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!