Dərs vəsaitləri

Orta ümumtəhsil məktəblərinin biologiya fənni üzrə yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında
hazırlanmış vəsait abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və ixtisas müəllimlərinin istifadəsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur.Biologiyanın bütün bölmələrini əhatə edən bu vəsaitdə mövzular sistemli,
sadə və yığcam şəkildə verilmişdir. Dərs materiallarının öyrənilməsini asanlaşdırmaq, bilikləri
sistemləşdirmək məqsədilə çoxlu sayda şəkil, sxem, qrafik və cədvəllərdən istifadə olunmuşdur.