Audio Materiallar

İngilis dili vəsait 7-ci sinif - 2021

Unit 1 Lesson 1 -1.1

Endir

Unit 1 Lesson 1 -1.2

Endir

Unit 1 Lesson 1 -1.3

Endir

Unit 1 Lesson 2 -1.4

Endir

Unit 1 Lesson 2 -1.5

Endir

Unit 1 Lesson 2 -1.6

Endir

Unit 1 Lesson 3 -1.7

Endir

Unit 1 Lesson 3 -1.8

Endir

Unit 1 Lesson 3 -1.9

Endir

Unit 1 Lesson 4 -1.10

Endir

Unit 1 Lesson 4 -1.11

Endir

Unit 1 Lesson 4 -1.12

Endir

Unit 1 Lesson 5 -1.13

Endir

Unit 1 Lesson 5 -1.14

Endir

Unit 1 Lesson 5 -1.15

Endir

Unit 2 Lesson 1 -2.1

Endir

Unit 2 Lesson 1 -2.2

Endir

Unit 2 Lesson 1 -2.3

Endir

Unit 2 Lesson 2 -2.4

Endir

Unit 2 Lesson 2 -2.5

Endir

Unit 2 Lesson 2 -2.6

Endir

Unit 2 Lesson 3 -2.7

Endir

Unit 2 Lesson 3 -2.8

Endir

Unit 2 Lesson 3 -2.9

Endir

Unit 2 Lesson 4 -2.10

Endir

Unit 2 Lesson 4 -2.11

Endir

Unit 2 Lesson 4 -2.12

Endir

Unit 2 Lesson 5 -2.13

Endir

Unit 2 Lesson 5 -2.14

Endir

Unit 2 Lesson 5 -2.15

Endir

Unit 3 Lesson 1 -3.1

Endir

Unit 3 Lesson 1 -3.2

Endir

Unit 3 Lesson 1 -3.3

Endir

Unit 3 Lesson 2 -3.4

Endir

Unit 3 Lesson 2 -3.5

Endir

Unit 3 Lesson 2 -3.6

Endir

Unit 3 Lesson 3 -3.7

Endir

Unit 3 Lesson 3 -3.8

Endir

Unit 3 Lesson 3 -3.9

Endir

Unit 3 Lesson 4 -3.10

Endir

Unit 3 Lesson 4 -3.11

Endir

Unit 3 Lesson 4 -3.12

Endir

Unit 3 Lesson 5 -3.13

Endir

Unit 3 Lesson 5 -3.14

Endir

Unit 3 Lesson 5 -3.15

Endir

Unit 4 Lesson 1 -4.1

Endir

Unit 4 Lesson 1 -4.2

Endir

Unit 4 Lesson 1 -4.3

Endir

Unit 4 Lesson 2 -4.4

Endir

Unit 4 Lesson 2 -4.5

Endir

Unit 4 Lesson 2 -4.6

Endir

Unit 4 Lesson 3 -4.7

Endir

Unit 4 Lesson 3 -4.8

Endir

Unit 4 Lesson 3 -4.9

Endir

Unit 4 Lesson 4 -4.10

Endir

Unit 4 Lesson 4 -4.11

Endir

Unit 4 Lesson 4 -4.12

Endir

Unit 4 Lesson 5 -4.13

Endir

Unit 4 Lesson 5 -4.14

Endir

Unit 4 Lesson 5 -4.15

Endir

Unit 5 Lesson 1 -5.1

Endir

Unit 5 Lesson 1 -5.2

Endir

Unit 5 Lesson 1 -5.3

Endir

Unit 5 Lesson 2 -5.4

Endir

Unit 5 Lesson 2 -5.5

Endir

Unit 5 Lesson 2 -5.6

Endir

Unit 5 Lesson 3 -5.7

Endir

Unit 5 Lesson 3 -5.8

Endir

Unit 5 Lesson 3 -5.9

Endir

Unit 5 Lesson 4 -5.10

Endir

Unit 5 Lesson 4 -5.11

Endir

Unit 5 Lesson 4 -5.12

Endir

Unit 5 Lesson 5 -5.13

Endir

Unit 5 Lesson 5 -5.14

Endir

Unit 5 Lesson 5 -5.15

Endir

Unit 6 Lesson 1 -6.1

Endir

Unit 6 Lesson 1 -6.2

Endir

Unit 6 Lesson 1 -6.3

Endir

Unit 6 Lesson 2 -6.4

Endir

Unit 6 Lesson 2 -6.5

Endir

Unit 6 Lesson 2 -6.6

Endir

Unit 6 Lesson 3 -6.7

Endir

Unit 6 Lesson 3 -6.8

Endir

Unit 6 Lesson 3 -6.9

Endir

Unit 6 Lesson 4 -6.10

Endir

Unit 6 Lesson 4 -6.11

Endir

Unit 6 Lesson 4 -6.12

Endir

Unit 6 Lesson 5 -6.13

Endir

Unit 6 Lesson 5 -6.14

Endir

Unit 6 Lesson 5 -6.15

Endir

Unit 7 Lesson 1 -7.1

Endir

Unit 7 Lesson 1 -7.2

Endir

Unit 7 Lesson 1 -7.3

Endir