Kimya TEST BANKI (IV qruplar üçün)


Əziz abituriyentlər!

 

Həyatınızın ən vacib dönüş nöqtələrindən biri də ali məktəblərə qəbul imtahanıdır. Bu imtahan nəticəsində qəbul olacağınız universitet və qazanacağınız ixtisas sonralar həyat tərzinizi müəyyənləşdirəcək.

Belə bir vacib imtahana hazırlaşarkən istifadə olunan vəsaitlər düzgün secilməlidir. Sizə təqdim olunan Güvən nəşriyyatının Kimya Test Bankı ümumtəhsil məktəblərinin Kimya fənni üzrə tədris proqramları əsasında hazırlanmışdır. Test tapşırıqları ümumi, qeyri-üzvi və üzvi kimyanın bütün bölmələrini əhatə edir. Müxtəlif kateqoriyalarda (terminoloji, faktoloji, ümumiləşdirmə, izahat, hesablama, öncəgörmə, təklif olunan fəaliyyət) verilmiş test tapşırıqları hər bir bölmənin alt başlıqlarında sistemləşdirilmiş və sadədən mürəkkəbə doğru düzülmüş, bəzilərinin tərtibində cədvəl, qrafik və sxemlərdən istifadə olunmuşdur.

IV qruplar üçün nəzərdə tutulmuş Kimya Test Bankında 27 başlıq altında 2500 çoxvariantlı və 1 başlıq altında abituriyentlərin açıq tipli test tapþırıqları ilə işləmə bacarığını artırmaq üçün 220 açıq tipli test tapşırığı toplanmışdır.

            Bütün abituriyentlərə uğurlar diləyirik!

Copyright © Güvən 2016.All right reserved
Design by Devitems, Development AzInWEB