Biologiya DƏRS VƏSAİTİ


Əziz abituriyentlər!

Sizə Güvən nəşriyyatının “Biologiya” vəsaitini təqdim edirik. Orta

ümumtəhsil məktəblərinin biologiya fənni üzrə tədris proqramı əsasında

hazırlanmış vəsait abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və ixtisas müəllimlərinin

istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Biologiyanın bütün bölmələrini əhatə edən bu vəsaitdə mövzular sistemli,

sadə və yığcam şəkildə verilmişdir. Dərs materiallarının öyrənilməsini

asanlaşdırmaq, bilikləri sistemləşdirmək məqsədilə çoxlu sayda şəkil, sxem,

qrafik və cədvəllərdən istifadə olunmuşdur.

Vəsaitin hazırlanmasında əsas məqsədimiz abituriyentlərin hazırlığına kömək

etmək, arzumuz isə biologiya fənnini sevdirmək və onun asanlıqla öyrənilməsi

üçün faydalı olmaqdır. İnanırıq ki, bu vəsaitimiz də Güvən nəşriyyatının digər

nəşrləri kimi abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və ixtisas müəllimlərinin

stolüstü kitabına çevriləcəkdir.

Müvəffəqiyyətlərinizin davamlı olması arzusu ilə!

Copyright © Güvən 2016.All right reserved
Design by Devitems, Development AzInWEB